“CMC” ปันรัก สร้างรอยยิ้มให้ผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

CMC” ปันรัก สร้างรอยยิ้มให้ผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC โดยนางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ ปันรัก สร้างรอยยิ้ม ภายใต้โครงการ CMC Sharing Work Sharing Love มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องมือแพทย์ให้แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมกล่าวให้กำลังใจคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานหนักโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันกับโครงการ “ผู้ป่วยอิ่มท้อง เราอิ่มใจ” ที่ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยลดความกังวลใจหากจะต้องออกจากพื้นที่รอตรวจเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยง และเปิดโอกาสให้ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างครอบครัว ณ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้