About Us

PropDNA คือใคร…

PropDNA คือ พื้นที่ข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ ในหลากหลายมุมมอง โดยทีมงานในด้านงานข่าวสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี รวมถึงนักลงทุน ผู้บริโภค ที่มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มาร่วมให้มุมมองและความรู้ร่วมกัน

ร่วมติดตามทุกข่าวสาร และมุมมองใหม่ๆ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ได้ที่  www.propdna.net

แฟนเพจ @PropDNA