เอพี ไทยแลนด์ สุดยอดองค์กรยอดนิยม บริษัทพัฒนาอสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือที่สุดถึง 3 ปีซ้อน

 เอพี ไทยแลนด์ สุดยอดองค์กรยอดนิยม
บริษัทพัฒนาอสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือที่สุดถึง 3 ปีซ้อน

เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิต ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย ยิ้มรับรางวัลอันดับ 1  ‘บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คนไทยเชื่อถือที่สุดประจำปี 2020(Thailand’s Most Admired Company 2020)  ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนได้ถึงความแข็งแกร่งขององค์กร การรักษามาตรฐานในการดำเนินงานท่ามกลางสภาวะผันผวน พร้อมเตรียมยกระดับพันธกิจใหญ่ ‘EMPOWER LIVING’ สู่การสนับสนุนให้ทุกคนในสังคม สามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิตตามที่ปรารถนาผ่านนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต

นายวิทการ จันทวิมล ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า  “ครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่ทางเอพีได้รับรางวัลอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ : Thailand’s Most Admired Company 2020 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2018-2020 โดยทีมวิจัยแบรนด์เอจ ซึ่งสะท้อนได้ถึงความแข็งแกร่งขององค์กรผ่านสายตาของผู้บริโภค ตลอดจนการรักษามาตรฐานในการดำเนินงาน ที่ถึงแม้ในปีนี้จะต้องเผชิญกับสภาวะความผันผวนและความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่มากมายก็ตาม ซึ่งเชื่อว่าคีย์สำคัญที่ต่อยอดให้เอพีแข็งแกร่งและสามารถรักษามาตรฐานได้ดีจนถึงวันนี้คือ พนักงานกว่า 2,000 คนมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ EMPOWER LIVING พร้อมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้พนักงานทุกคนเปิดรับและเรียนรู้ที่จะเข้าใจจุดประสงค์ ความต้องการและความท้าทายของทุกคนในสังคม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นในทุกวัน”

“การจะทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงอย่างปัจจุบันนี้นั้น จำต้องอาศัยหลากหลายองค์ประกอบ และหนึ่งในนั้นคือการขับเคลื่อน Innovation Culture ให้เกิดขึ้น เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเอ็มพาวเวอร์ทุกคนในสังคม วันนี้หลายคนอาจกำลังหลงทางเมื่อพูดถึงคำว่านวัตกรรม หลายคนคิดว่าต้องเอาสิ่งใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตัวเองคิดว่าดีมาใช้แล้วจะได้โดนใจลูกค้าแต่ลืมคิดไปว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ เราต้องเข้าใจว่า Complaint คือ Opportunity วันนี้แม้เอพีจะประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง แต่เราต้องไม่ชะล่าใจ เพราะการรักษาความเป็นที่หนึ่งนั้นท้าทายยิ่งกว่า เราจะอยู่เฉยไม่ได้ ฉะนั้นเสียงของลูกค้า คือ โอกาสที่ดีที่สุดให้เราได้พัฒนาต่อเพื่อให้เอพีไม่ใช่แค่ Survive ในวิกฤตแต่ต้อง Success อย่างยั่งยืนในทุกๆ สถานการณ์”  นายวิทการ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2020 ได้พิจารณาจาก 6 มิติ ได้แก่ 1. Management ผู้บริหารมีความโดดเด่น พร้อมมุ่งพัฒนาพนักงาน 2. Business Performance ความสามารถในการทำกำไรและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 3. Innovation การคิดค้นสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม 4. Brand Image แบรนด์มีความแข็งแกร่ง ลูกค้ารู้สึกดีต่อแบรนด์ 5. Corporate CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6. Service พนักงานมีหัวใจในการบริการ และมีสินค้าที่ครอบคลุม

“เราเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรคือการ ‘EMPOWER LIVING’ ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตเพื่อทุกคนในสังคม ประสานกับความแข็งแกร่งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ จะต่อยอดให้เอพี ไทยแลนด์เป็นองค์กรและแบรนด์ในใจผู้บริโภคไทยอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนายวิทการ กล่าวสรุป