เอกา โกลบอล นำทัพพนักงานรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดวัคซีนช่วยชาติต้านโควิด-19

เอกา โกลบอล นำทัพพนักงานรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดวัคซีนช่วยชาติต้านโควิด-19
 

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (EKA GLOBAL) ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) พร้อมร่วมใจขานรับนโยบายวาระแห่งชาติ ‘ฉีดวัคซีน’ ช่วยชาติ นำทัพคณะผู้บริหารและพนักงาน รับวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานใหญ่ เอกา โกลบอล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โดยภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด ที่ผ่านมา

อนึ่ง บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (Eka Global)  เป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิด Longevity Packaging ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Barrier Plastic Packaging) รายใหญ่ที่สุดของโลก มีฐานลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยในชื่อ บริษัท เอกา แพค จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรจุภัณฑ์ของบริษัท เอกา โกลบอล จำกัด อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อาหารมากมาย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และการตื่นตัวของผู้บริโภคในประเทศและทั่วโลก ที่มีความต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยสูง (Food Safety) มากขึ้น นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจนสร้างการใช้ชีวิตวิถีใหม่

ในปี 2564 บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร (Sustainable Growth) โดยให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์ ทันสมัย อีกทั้งใส่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าไป เพื่อตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค และมุ่งสู่ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถเติบโตได้ไกล สามารถส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศได้