10 ลักษณะทำเลทองในการซื้อขายบ้านและที่ดิน

10 ลักษณะทำเลทองในการซื้อขายบ้านและที่ดิน

ธุรกิจทุกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จก็คือการเลือกทำเลค้าขายที่ดีการซื้อขายบ้านและที่ดินก็เช่นเดียวกันหากนักลงทุนเข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์ซื้อขายบ้านและที่ดินอยู่ในทำเลทองนั้นหมายถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งเรามาดูกันว่าลักษณะทำเลทองในการซื้อขายบ้านและที่ดินมีอะไรกันบ้าง

1.ความสะดวกในการเดินทาง บ้านและที่ดินที่ตัดสินใจลงทุนควรอยู่ในทำเลที่การเดินทางสะดวก และมีเส้นทางเข้าถึงได้ได้หลายเส้นทาง หรืออยู่ในโครงการพัฒนาที่จะมีการขยายเส้นทางมีบริการต่างๆทั้งของภาครัฐเอกชนเข้าถึงในอนาคต

2.อยู่ในทำเลที่มีร้านค้าและธุรกิจให้บริการอย่างครบครัน เป็นศูนย์กลางในการเดินทางทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือสะดวกต่อการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

3.บ้านและที่ดินนั้นอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีอนาคต หมายถึง ทำเลที่ดีนั้นควรเป็นทำเลที่ยังคงมีความน่าสนใจและมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ในอนาคต

4.เพื่อนบ้านดี หมายถึงใครเป็นผู้อาศัยอยู่ในทำเลนั้นเพื่อนบ้านที่ดีและมีคุณภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ทำเลนั้นมีความน่าสนใจ

5.บ้านและที่ดินอยู่ในทำเลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของภาครัฐอย่างครบถ้วน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ตลาดสด โรงเรียน สวนสาธารณะ และขนส่งมวลชนสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ถือว่าเป็นทำเลที่มีมูลค่าและน่าสนใจทั้งของนักลงทุนและผู้อยู่อาศัย

6.บ้านและที่ดินนั้นตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจ เพราะบริเวณใดที่พัฒนาทำประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้มากกว่า มักจะเป็นทำเลทองที่มีมูลสูงกว่าเสมอ

7.อยู่ในใกล้แหล่งหรือสถานที่ทำกิจกรรม เช่น มีสนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส บ่อตกปลา สระว่ายน้ำ และ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้บ้านและที่ดินนั้นมีความน่าสนใจและกลายเป็นทำเลทองของนักลงทุนด้วย

8.บ้านและที่ดินแปลงนั้นๆ มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น สามารถปลูกพืชผลหรือปลูกพืชผักได้ไม่เป็นพื้นที่หรือที่ดินแห้งแล้งทำการเกษตรปลูกไม้ผลหรือพืชยืนต้นไม่ได้

9.บ้านและที่ดินนั้นอยู่ใกล้แหล่งบันเทิงและมีบริการต่างๆ เช่น มีร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร สนามบิน และบริการอื่นๆ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญและเกี่ยวพันกับความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย

10.สภาพอากาศดี หรืออยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ใกล้แหล่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ก็จะทำให้บ้านและที่ดินแปลงนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น

ทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งลักษณะทำเลทองทั้ง 10 ข้อ คงช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจซื้อขายบ้านและที่ดินได้ง่ายและมีผลกำไรมากขึ้นนะคะ

ขอบคุณบทความจาก P.R.A  Academy