มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 โดย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ CEO แอสเซทไวส์

ปี 2562 เป็นปีที่อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่อง ในทำเลที่มีศักยภาพ เช่นแนวรถไฟฟ้าสายเกิดใหม่ โดยเฉพาะตำแหน่งสถานีที่มีชุมชนรองรับ แม้จะมีมาตรการ LTV ที่จะเริ่มใช้ ไตรมาส 2 ใน ปีหน้าอาจจะทำให้บรรยากาศการซื้อลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ชะลอลงไปบ้าง แต่สำหรับคอนโดหรือที่อยู่อาศัยในทำเลที่ดี เดินทางสะดวก และถ้าสามารถพัฒนาออกมาใน Package ราคาที่ผู้ซื้อยอมรับได้ ก็น่าจะยังสามารถมีแรงซื้ออยู่ แต่คงต้องหลีกเลี่ยง ในทำเลที่มีการแข่งขันสูง หรือ ทำเลที่มี Supply เยอะแล้ว เชื่อว่าหากมีการเลือกตั้ง และเมื่อมีรัฐบาลใหม่ในปีหน้าเข้ามาและพยายามผลักดัน นโยบายที่ได้หาเสียงไว้ ก็จะเป็นการกระตุ้น เกิดบรรยากาศน่าลงทุน และเกิดการจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด