LPN แต่งตั้ง CEO คนใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Shift to Change” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

LPN แต่งตั้ง CEO คนใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Shift to Change” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน   L.P.N. Development Group ปรับกระบวนทัพเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างยั่งยืน แต่งตั้ง “นายโอภาส ศรีพยัคฆ์” เป็น[…]

Read more

มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 โดย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ CEO แอสเซทไวส์

  ปี 2562 เป็นปีที่อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่อง ในทำเลที่มีศักยภาพ เช่นแนวรถไฟฟ้าสายเกิดใหม่ โดยเฉพาะตำแหน่งสถานีที่มีชุมชนรองรับ แม้จะมีมาตรการ LTV ที่จะเริ่มใช้ ไตรมาส 2 ใน ปีหน้าอาจจะทำให้บรรยากาศการซื้อลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ชะลอลงไปบ้าง แต่สำหรับคอนโดหรือที่อยู่อาศัยในทำเลที่ดี เดินทางสะดวก และถ้าสามารถพัฒนาออกมาใน Package ราคาที่ผู้ซื้อยอมรับได้[…]

Read more