ลูกบ้านมีเฮ หมดปัญหาเรื่องบ้าน แสนสิริ จัดทีม “Home Care Fast Fix” ม้าเร็วบริการคุณภาพซ่อมให้ ส่งตรงภายใน 3 ชม.

ลูกบ้านมีเฮ หมดปัญหาเรื่องบ้าน แสนสิริ จัดทีม “Home Care Fast Fix” ม้าเร็วบริการคุณภาพซ่อมให้ ส่งตรงภายใน 3 ชม. แสนสิริ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย นำโดย นายอุทัย อุทัยแสงสุข (ขวาสุด) ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ทุ่มงบกว่า[…]

Read more