“เอสซี”เดินเกมรุกสู่” Living Solutions Provider”

ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งโมเดลธุรกิจจากนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องโปรดักส์และบริการเท่านั้น แต่จะเพิ่มเรื่องของแพลตฟอร์มและโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  ดังนั้นเป้าหมายของ “เอสซี แอสเสท” ไม่เพียงแค่การเติบโตทางด้านตัวเลขยอดขายและรายได้ เท่านั้น แต่มุ่งก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านที่อยู่อาศัย ที่พร้อมบริการลูกค้าทุกด้าน หรือการเป็น Living Solutions Provider ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอสซี แอสเสท[…]

Read more