PropDNA Review : “รายา เฮอริเทจ เชียงใหม่” มนต์เสน่ห์แห่งความหรูหราผสานการบอกเล่าวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์อย่างร่วมสมัย จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ในการลิ้มรสอาหารอันเปี่ยมไปด้วยสไตล์

 “รายา เฮอริเทจ เชียงใหม่” มนต์เสน่ห์แห่งความหรูหราผสานการบอกเล่าวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์อย่างร่วมสมัย จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ในการลิ้มรสอาหารอันเปี่ยมไปด้วยสไตล์ รายา เฮอริเทจ  โรงแรมแห่งใหม่ริมแม่น้ำปิง ตั้งอยู่บนทำเลสายวัฒนธรรมริมแม่น้ำดั้งเดิม โดยโรงแรมรายา เฮอริเทจแห่งนี้ เปรียบเสมือนเป็นประตูทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดการบอกเล่าวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาดั้งเดิม  ผู้ออกแบบได้ผสมผสานความดั้งเดิมของวัฒนธรรมพื้นเมืองเข้ากับความหรูหราในปัจจุบัน  จนมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้โรงแรมแห่งนี้จะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ก็ใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 20-[…]

Read more