Airbnb เผยเจ้าของที่พักหญิง เป็นกลุ่มทรงอิทธิพลในดิจิทัล ทัวริสซึ่มของไทย

Airbnb เผยเจ้าของที่พักหญิง เป็นกลุ่มทรงอิทธิพลในดิจิทัล ทัวริสซึ่มของไทย Airbnb เผยเจ้าของที่พักหญิง เป็นกลุ่มทรงอิทธิพลในดิจิทัล ทัวริสซึ่มของไทย เพราะผู้เข้าพัก Airbnb สามารถเลือกสัมผัสเสน่ห์ของที่พักได้ในรูปแบบต่างๆได้แบบเฉพาะตัว ปี2561 เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวทำรายได้สูงถึง8 พันล้านบาท ต้อนรับผู้เข้าพักมากกว่า 775,000  คน ผู้มอบประสบการณ์ (Experience Host) ที่เป็นผู้หญิงในประเทศไทยโตมากถึง60% นับว่าเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb ฉลองให้กับชุมชนผู้หญิงทั่วโลก[…]

Read more