“สถาปนิก’65” จุดประกายความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบภายใต้แนวคิด “พึ่งพา-อาศัย”

“สถาปนิก’65” จุดประกายความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบภายใต้แนวคิด “พึ่งพา-อาศัย” เตรียมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ กับ “งานสถาปนิก’65” งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 34 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด งานสถาปนิก ถือเป็นงานที่ได้รวบรวมผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ทั้งยังเป็นแหล่งเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแวดวงสถาปนิก นักออกแบบจากทั่วทุกมุมโลก โดยปีนี้ ได้หยิบยกเอางานสถาปัตยกรรมที่ใช้กระบวนการออกแบบในลักษณะ[…]

Read more