เจาะเคล็ดลับมัดใจพนักงาน SC Asset ชูกลยุทธ์ 5P ปั้นองค์กรน่าทำงาน
ผ่าน Employee Thriving Framework         

 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณญุตม์ อุบลศรี หัวหน้าสายงาน วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รับภารกิจหลักส่งต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กับ กลยุทธ์ตามแผนธุรกิจ “Thriving Together” องค์กรต้องโตควบคู่ไปกับลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า และ สิ่งเเวดล้อม

ทีมกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล SC Asset ในส่วนของทีมกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล นำทีมโดย คุณญุตม์ อุบลศรี หัวหน้าสายงาน วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า “หนึ่งในองค์ประกอบหลักสำคัญที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนเดินหน้าไปยังจุดหมายที่ตั้งไว้ ที่ SC ยกให้เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรคือคน พนักงานในองค์กร ถือเป็นกำลังหลักที่จะทำหน้าที่สร้างประสบการณ์ดีๆ ส่งต่อให้ลูกค้าปลายทางการจะสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้นั้น ต้องเริ่มมาจากพนักงานทุกคนในองค์กรที่จะต้องมีความสุขในการทำงาน”โดยสูตรลับ ที่เป็นกลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จ ในครั้งนี้ คือ “Employee Thriving”คำว่า “Employee Thriving” คือ Framework ที่ SC สร้างขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานที่เป็นทั้งผู้ร่วมคิด ร่วมสร้าง เเละร่วมพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน ซึ่ง Employee Thriving นั้นมีที่มา จากการทราบ Insights ของพนักงานโดยใช้ทฤษฎี 5p หรือ การเติมเต็มพนักงานใน 5 มิติหลัก ได้เเก่

  1. Pay เติมเต็มด้าน ค่าตอบเเทนเหมาะสมกับทักษะเเละงานที่ได้รับผิดชอบ
  2. People เติมเต็มในด้านการพัฒนาคน
  3. Purse เติมเต็มด้านสวัสดิการ เช่น พนักงานชายสามารถลาหยุด
  4. Pride เติมเต็มด้านการรับรู้ความสำเร็จขององค์กร
  5. Purpose เติมเต็มด้านการทำงานที่มีคุณค่า เเละมีความหมาย

เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทฤษฎี 5p นี้ ถือเป็นเเนวทางในการทำงานของทีม HR ในการเติมเต็มพนักงานในองค์กร  คุณญุตม์ กล่าวเสริมว่า “ความสำคัญของการมี Employee Thriving Survey เพื่อวิเคราะห์ และทำความเข้าใจในตัวของพนักงานแต่ละคนซึ่งเป็นความสำคัญหลักในการที่จะนำมาพัฒนาองค์กร การทำแอปพลิเคชัน SC In One เป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความสะดวกให้ทั้งองค์กร และพนักงานพร้อมทั้งยังสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนเพราะการมีเเอปพลิเคชันนี้จริงๆเเล้ว จุดประสงค์หลักเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์ต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบการทำงาน การประเมินผลรวมไปถึงการวิเคราะห์ค่าตอบแทนตามลักษณะงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยยึดหลักการทำงานแบบ Work Life Balance เพราะเราอยากให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ตื่นเช้าขึ้นมาด้วยพลังงานที่พร้อมทำงานในทุกๆวัน นอกจากนี้ทาง HR ยังมีการจัดสร้างทีมในการเข้าไปสอบถาม Line Managerของแต่ละแผนกในทุกๆเดือน ว่ามีความต้องการ การพัฒนาด้านบุคคลในด้านใดบ้างเเละอยากสร้างบรรยากาศการทำงาน ให้เป็นไปในทิศทางใด รวมไปถึงการเข้าถึงFeedback ของพนักงานแต่ละคน เพื่อนำ Feedback เหล่านั้นมาหาทางออกและแชร์ปัญหาผ่าน All-Hands Meeting เพื่ออัพเดทสถานการณ์ร่วมกัน ซึ่ง Feedback ในทุกปัญหา จะถูกถกขึ้นเเละเเก้ไขปัญหาพร้อมทั้งพัฒนาเรื่องต่างๆให้ดีขึ้น นำมาสู่จุดประสงค์หลักที่เราให้ความสำคัญกับทุกคนในองค์กร”

ทั้งนี้ SC มีเครื่องมือพิเศษที่เป็นตัวช่วย ให้องค์กรทราบ Feedback ของพนักงาน เเต่ละคน ได้อย่างทั่วถึงซึ่ง Tool นี้ SC เรียกว่า “Employee Thriving Survey” เเบบสำรวจความพึงพอใจพนักงาน ซึ่งเเบบสำรวจนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรรับรู้ว่าพนักงานมีความรู้สึกอย่างไร อยากประสบความสำเร็จไปในด้านใดเเละพวกเขาต้องการจะเติบโตไปในทิศทางไหนในองค์กรนอกจากพนักงานจะได้บอกความต้องการของตนเองเเล้ว องค์กรก็ได้รับรู้เเละช่วยสนับสนุนให้พนักงาน เติบโตไปด้วยความสำเร็จ เเละท้ายที่สุดเเล้วความสำเร็จนั้นก็จะส่งผลต่อองค์กร ในที่สุด

ทีม HR SC Asset ท้ายที่สุดเเล้ว HR ทุกองค์กรล้วนอยากได้พนักงานที่คิดเป็นทำเป็นเเละใช้เทคโนโลยีกับ Data เป็นในเรื่องของวิธีการทำงานพนักงานสามารถออกเเบบเองได้ถ้าพนักงานรู้ว่าความสำเร็จของพวกเขาคืออะไรและหากพนักงานมีความสุขในการทำงาน ย่อมส่งผลที่ดีต่อการทำงานทำให้องค์กรประสบความสำเร็จไปด้วยเช่นกัน

#SCAsset #SCที่ทำงานในฝัน #InsideSC