SC Asset x Podket ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ส่วนตัว บนพื้นที่ส่วนรวมของ Co.Lab เพิ่ม Creativity และ Privacy การทำงานในแบบ New Normal

SC Asset x Podket   ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ส่วนตัว บนพื้นที่ส่วนรวมของ Co.Lab
เพิ่ม
Creativity และ Privacy การทำงานในแบบ New Normal

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โดยนายกานดิศักดิ์ รื่นใจชน หัวหน้าสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และนางสาวโฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงาน กลยุทธ์แบรนด์องค์กร  จับมือกับ นายภาคภูม จุลนิพิฐวงษ์ และนายกฤตย์ เล็กสุขุม Co-Founder บริษัท พ็อดเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด  นำ Podket อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานสมัยใหม่  ในรูปแบบห้องประชุมสำเร็จรูปคุณภาพสูง (Working Pod / Meeting Pod / Phone Booth) จากผู้ผลิตระดับโลก มาติดตั้งเพิ่มยัง CO.Lab หรือ Co-working space บนชั้น 14 อาคารชินวัตร 3 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง Living + Solutions  สำหรับสร้าง Creativity และ Privacy โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับวิถีชีวิตแบบ New Normal   นอกจากนี้ยังมีแผนจะนำไปติดตั้งยังโครงการที่อยู่อาศัยของเอสซี แอสเสทอีกด้วย

ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานของ Podket นอกจากประกอบด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ดีไซน์สวยงาม ยังลดเสียงรบกวน ที่สำคัญ คือ ติดตั้งสะดวกและสามารถสร้างกรอบพื้นที่ส่วนตัว พร้อมช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 Podket ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท พ็อดเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 โดยทีมงานเดียวกันกับ บริษัท โคเมท ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งได้ประสบควำมสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปให้เช่าในนาม อาคาร โคเมท ออฟฟิศ ที่มีขนาดพื้นที่กว่า 1,000 ตรม. มีทำเลติดกับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ปัจจุบันให้บริการลูกค้ากว่า 20 บริษัท มาเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 5 ปี