บ้าน Luxury Segment ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023

บ้าน Luxury Segment  ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายชัยจักร วทัญญู ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับรางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อยกย่องชื่นชมผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่าง ๆ โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสิรฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งโครงการ ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย โครงการจัดสรร ด้วยแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ซึ่งในโครงการได้ออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ภายใต้แนวคิด Green Design ตั้งแต่การวางผังโครงการ การจัดภูมิทัศน์ การออกแบบClubhouse และการออกแบบบ้าน โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงาน การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรและยืดอายุการใช้งานของวัสดุ