สิงห์ เอสเตท ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างสูงสุด

สิงห์ เอสเตท ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19
สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างสูงสุด
  

กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2564 – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญและดำเนินมาตรการป้องกันโควิดอย่างเต็มที่ ทั้งการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง และการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทุกจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้เช่าอาคาร และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกในเครือของบริษัททุกแห่ง

นางอรณีย์ พูลขวัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก สิงห์ เอสเตท จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยกวดขันเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและลงทะเบียนก่อนเข้าอาคาร และการสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้เรายังเสริมการดำเนินงานเชิงรุก เช่น การลงทุนติดตั้งหลอดไฟยูวีฆ่าเชื้อไวรัส และการเปลี่ยนก๊อกน้ำในห้องน้ำให้เป็นระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมด รวมถึงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและเช็ดพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมด้วยแอลกอฮอลล์ให้บ่อยครั้งขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสุขอนามัยและความมั่นใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกคน”

สิงห์ เอสเตท ได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันสุขภาพและสุขอนามัยของพนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้มาติดต่อในส่วนอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก คือ อาคารซันทาวเวอร์ส และตลาดซันพลาซา อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ และอาคารเมโทรโพลิส อาทิ

  • กำหนดจุดเข้า-ออก ให้เปิดและปิดเป็นช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด และปิดทางเข้า-ออก ที่ไม่จำเป็น

จัดเจ้าหน้าที่คอยสอบถามและควบคุมอย่างใกล้ชิด ให้เช็คอิน และเช็คเอาท์ด้วยแอพไทยชนะ ก่อนเข้าและออกจากพื้นที่

  • ตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าทุกจุด โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ได้มาตรฐาน
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดภายในลิฟต์, ราวบันไดเลื่อน, บนโต๊ะและเก้าอี้ภายในบริเวณศูนย์อาหาร พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำทุก 30 นาที หลังปิดอาคาร Big Cleaning ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน ทุกพื้นที่
  • ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ความเคลื่อนไหว รวมถึงแนวทางการป้องกันตนเอง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เช่าอาคารและผู้มาติดต่อ
  • ติดตั้งหลอดไฟยูวีฆ่าเชื้อไวรัส ภายในระบบปรับอากาศของอาคาร และบริเวณโถงล็อบบี้
  • เพิ่มตู้อบฆ่าเชื้อสำหรับอาหาร พัสดุ และอุปกรณ์ทานอาหารต่างๆ
  • ส่งเสริมการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดและอีเพย์เมนท์ ของร้านค้าในพื้นที่ค้าปลีก
  • ติดต่อสถานพยาบาลเพื่อมาให้ความรู้กับผู้เช่าและพนักงาน เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นประจำทุกเดือน

“สิงห์ เอสเตท มุ่งดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อดูแลและสนับสนุนพนักงาน ผู้เช่าอาคาร และลูกค้าทุกคน ให้มีสุขอนามัยที่ดี และดำเนินชีวิตตามมาตรฐานชีวิตวิถีใหม่ หรือนิวนอร์มอล ได้อย่างปลอดภัย และร่วมผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน” นางอรณีย์ กล่าวสรุป