เอสซีฯ จับมือ สอศ. และ ภาครัฐ-เอกชน เสริมทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา ด้านงานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert

เอสซีฯ จับมือ สอศ. และ ภาครัฐ-เอกชน เสริมทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา
ด้านงานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ ด้าน Living Solutions โดย นายปภาณเดช พชรชานันท์ รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดย มีบริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด (บริษัทในเครือ SC Asset) ที่ดูแลงานบริการหลังการขายแบบครบวงจร ร่วมร่างหลักสูตร และ ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา ภายใต้การดูแลของสถาบันฝึกอบรมช่างฝีมือ Able Academy ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ เมื่อเร็วๆ นี้