ดี – แลนด์ กรุ๊ป ร่วมใจ ต้านภัยไวรัส Covid – 19

นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ (คนแรกขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมนายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง (คนแรกซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี – แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมใจ ต้านภัยไวรัส Covid – 19 มอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 600 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้