“แอสเซทไวส์” ยกระดับมาตรการสูงสุดรับมือ Covid-19 เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าทุกโครงการ

“แอสเซทไวส์” ยกระดับมาตรการสูงสุดรับมือ Covid-19
เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าทุกโครงการ

“แอสเซทไวส์” ยกระดับมาตรการสูงสุดในการดูแลความสะอาดอย่างเข้มข้น ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อสร้างความอุ่นใจ และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าทุกโครงการ

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ ได้มองเห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบใหม่ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ    ได้มีการติดตามและเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงได้ยกระดับมาตรการสูงสุดในการป้องกัน    และดูแลความสะอาดอย่างเข้มข้น ภายใต้มาตรการ “AssetWise ห่วงใยคุณ” เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกบ้านและลูกค้าทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมโครงการของแอสเซทไวส์ โดยมีมาตรการดังนี้

  1. ติดตั้งเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ณ จุดทางเข้า – ออกสำนักงานขาย และจุดต่าง ๆ ในคอนโดมิเนียม
  2. ทำการฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสที่โครงการต่าง ๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
  3. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ที่มีจุดสัมผัสทุก ๆ 1 ชั่วโมง ในบริเวณสำนักงานขาย, ห้องตัวอย่าง, ห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนกลางของทุกโครงการ
  4. พนักงานประจำสำนักงานขายและลูกค้าที่เข้าชมโครงการทุกท่าน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมใส่หน้ากากอนามัย 100 % ทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่โครงการ
  5. พนักงานที่ให้บริการผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ทุกคน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขอความร่วมมือจากลูกบ้านและคู่ค้า ให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับรู้ถึงความเสี่ยงหากเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อ Covid-19 ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ แอสเซทไวส์                 ขอเป็นหนึ่งพลังใจ เพื่อส่งความห่วงใยให้กับทุกคน พร้อมก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอีกครั้ง