“แอสเซทไวส์” ปันความห่วงใย ช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง ฝ่าโควิด-19

แอสเซทไวส์” ปันความห่วงใย
ช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง ฝ่าโควิด-19
 

“แอสเซทไวส์” สานต่อโครงการ PUNN By AssetWise ปันความห่วงใยแก่พาร์ทเนอร์ ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง จำนวน 12 แคมป์ รวมกว่า 1,675 คน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมส่งมอบอาหารและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สู้โควิดตลอดระยะเวลา 30 วัน 

          นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบเพื่อความสุขในการอยู่อาศัย กล่าวว่า วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ         โควิด-19 เริ่มมีการแพร่กระจายในวงกว้าง ทำให้ภาครัฐต้องมีนโยบายปิดแคมป์คนงาน 30 วัน เพื่อป้องกัน      และจำกัดวงของการแพร่ระบาด ซึ่งเมื่อมีการปิดแคมป์คนงาน จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนงานภายในแคมป์ โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ถือเป็นสิ่งคัญในการดำรงชีวิตของพวกเขา ดังนั้น แอสเซทไวส์ จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ PUNN By AssetWise เพื่อส่งความห่วงใย จากทั้งผู้บริการ พนักงานของเราทุกคน มอบความช่วยเหลือไปยังบริษัทพันธมิตร ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงคนงานที่ทำการก่อสร้างโครงการทั้งหมดของ แอสเซทไวส์ จำนวน 12 แห่ง กว่า 1,675 คน ด้วยการจัดส่งข้าวสาร, อาหารแห้ง และไข่ไก่ รวมถึงผักสดต่าง ๆ ให้แก่คนงาน สำหรับนำไปประกอบอาหาร ตลอดระยะเวลา 30 วันที่มีการปิดแคมป์ดังกล่าว

“แอสเซทไวส์ ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนของเรา ทั้งพาร์ทเนอร์ ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้างทุกคน  ซึ่งเชื่อว่าหากเราร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยให้ประเทศผ่านพ้นจากเหตุการณ์ความยากลำบากในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน” นายกรมเชษฐ์ กล่าว

โดย แอสเซทไวส์ ได้มีการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดตั้งโครงการ PUNN By AssetWise เป็นโครงการร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน โดยแอสเซทไวส์อย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2019   ที่ผ่านมา ได้มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปันรักผ่านอักษรเบรลล์, กิจกรรมปันอิ่มเพื่อช่วยชุมชน       และกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม แบ่งปันผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19 เป็นต้น