แสนสิริชูมาตรการรับมือ Covid-19 “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” ยกระดับการดูแลเต็มขั้นเพื่อลูกบ้าน ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตร

แสนสิริชูมาตรการรับมือ Covid-19 “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย”
ยกระดับการดูแลเต็มขั้นเพื่อลูกบ้าน ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตร

 

  • แสนสิริย้ำความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกบ้าน ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตร คือหัวใจสำคัญ
  • ยกระดับการรับมือ ดูแล และป้องกัน เต็มขั้นด้วย 3 มาตรการสำคัญครอบคลุมด้านความสะอาด,
    การอำนวยความสะดวก และการเตรียมความพร้อม
  • ให้พนักงาน Work from Home ส่งเสริม Social Distancing ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย พร้อมมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม 

“แสนสิริ” ผนึก “พลัส พรอพเพอร์ตี้” วางมาตรการรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19  เน้นย้ำความปลอดภัยและสุขอนมัยของลูกบ้าน ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตร คือหัวใจสำคัญ จัดตั้งทีมงานศึกษาและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมแถลงนโยบายเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ชูแนวทาง “Sansiri Care เพราะเราห่วงใย” ยกระดับมาตรการรับมือ การดูแล และการป้องกัน แบบเต็มขั้น ครอบคลุมทั้งด้านความสะอาด, การอำนวยความสะดวก และเตรียมพร้อมรับมือ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบ Work from Home เพื่อก่อให้เกิด Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม เผยเริ่มใช้มาตรการทั้งหมดดังกล่าวได้ทันที

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น แสนสิริ จึงได้ร่วมมือกับ พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ในการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ด้วยยกระดับมาตรการการดูแลแบบเต็มขั้นแก่ลูกบ้าน พนักงานและพันธมิตร เพราะความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกบ้าน พนักงาน และพันธมิตร คือหัวใจสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นคือการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นธรรมาธิบาลที่แสนสิริเรายึดถือเสมอมา โดยแสนสิริและพลัส ได้เพิ่มมาตราการในระดับสูงสุดในการรับมือ ดูแล และป้องกันแก่ลูกบ้าน พนักงานและพันธมิตร ที่ครอบคลุมด้านความสะอาด, การอำนวยความสะดวก และการเตรียมความพร้อม ซึ่งโครงการแสนสิริทั่วประเทศรวมถึง Siri Campus ของเราเอง ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลลูกบ้านและพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด โดยแสนสิริและพลัส พรอพเพอร์ตี้ ได้ร่วมกันวางมาตรการในการดูแลลูกบ้าน พนักงานและพันธมิตร ดังนี้”

มาตรการรับมือ จัดมาตรการดูแลลูกค้าที่มีการกักตัว 14 วันในที่พักอาศัยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยไม่ต้องออกมาภายนอกที่พักอาศัยตลอดระยะเวลา เช่น การเตรียมความพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดส่งอาหารไปยังหน้าห้องของลูกบ้าน ด้วยกัน 2 ช่วงเวลาคือ เช้าและเย็น รวมถึงการซื้อของจากซูเปอร์ หรือจัดส่งของอื่นๆ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนลูกบ้านให้เข้ารับการตรวจอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงระยะเวลากักตัว 14 วัน หากลูกบ้านมีความประสงค์จะไปพบแพทย์จะอำนวยความสะดวกให้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการลิฟท์ และทำความสะอาดลิฟท์ทันทีหลังจากลูกบ้านใช้บริการ รวมถึงการจัดการเก็บขยะให้กับลูกบ้านเพื่อลดอัตราความเสี่ยงของลูกบ้าน วันละ 2 รอบ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำคู่มือการดูแลตัวเองแก่ลูกบ้านในรูปแบบข้อมูลสแกน QR code เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล

มาตรการดูแล มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน ที่เรายกระดับการให้บริการตั้งแต่ บริการทำความสะอาด การดูแลสุขภาพ และความสะดวกในการสั่งสินค้า จาก Sansiri Family ไว้ใน Home Service Application และสามารถปรึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ทาง Virtual Hospital ได้ฟรี ตลอดจนบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และการจัดเตรียมสิ่งของบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกบ้าน โดยตู้จำหน่ายสินค้าประจำแต่ละโครงการจะจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าและของใช้จำเป็น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร เจลล้างมือ ปลากระป๋อง นม เป็นต้น

มาตรการป้องกัน แสนสิริได้ยกระดับด้านความสะอาดทั้งในโครงการ, สำนักงานขาย ตลอดจน Siri Campus ซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของเรา โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ พร้อมการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทุก 1-2 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการแจกหน้ากากอนามัยและวางเจลล้างมือในพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับการคัดกรองผู้ป่วยโดยวัดอุณหภูมิ
เราได้เริ่มดำเนินการทั้งผู้พักอาศัยและพนักงานที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับเรื่องสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือก่อนการให้บริการทุกครั้ง อีกทั้งยังเพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างยิ่งในช่วงระหว่างการตรวจมอบและโอนห้อง ซึ่งแสนสิริและพลัส พรอพเพอร์ตี้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

“นอกจากมาตรการในการดูแลลูกบ้านแล้วนั้น แสนสิริยังคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและพันธมิตร ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินกิจการของแสนสิริ โดยการนำมาตรการ Work From Home มาปรับใช้เพื่อนำไปสู่มาตรการ Social Distancing ในการลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมาตรการดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ทันที อีกทั้งเรายังได้มีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลแก่พนักงานและพันธมิตร ตลอดจนคอยให้ความช่วยเหลือหากพนักงานเกิดมีข้อสังสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการระบาดของสถานการณ์ในครั้งนี้ เพราะพนักงานทุกคนและพันธมิตรทุกท่านคือบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ซึ่งมาตรการดังกล่าวแสนสิริหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกระจายไปสู่สังคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ในครั้งนี้”- นายอภิชาติ กล่าว 

#SansiriCare  #เพราะเราห่วงใย