เอสซี แอสเสท ผนึกบริษัทผู้รับเหมา ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน ส่งเสริมเยาวชนจาก “โครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน” เข้าสู่ระบบการศึกษาไทย

เอสซี แอสเสท ผนึกบริษัทผู้รับเหมา ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน
ส่งเสริมเยาวชนจาก “โครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน” เข้าสู่ระบบการศึกษาไทย

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร จับมือกับบริษัทผู้รับเหมา ร่วมสร้างคุณค่าเพื่อสังคมยั่งยืน โดยส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา และการสร้างสังคมแห่งมิตรภาพให้กับเยาวชน ตามแนวคิดของ “โครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน” (Kids’ Mission) เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย และพร้อมสนับสนุนค่าใช่จ่ายเพื่อการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล, ชั้นป.1 , และเข้าเรียนหลักสูตรกศน. ระดับชั้น ป.1 For Migrant.   ณ โรงเรียนบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับโครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน (Kids’ Mission) เป็นศูนย์การเรียนรู้เด็กในแคมป์ก่อสร้างแห่งแรกอยู่ที่เดอะเนเบอร์ฮูดบางกะดี จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเอสซี แอสเสท กับผู้รับเหมา และพันธมิตรต่างๆ ทางธุรกิจ พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Zero waste ที่นำวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้างและงานขายจากโครงการต่างๆ  มาพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก  โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ดำเนินการมาแล้ว 9 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)   มีเด็กเยาวชนในแคมป์ก่อสร้างอายุ 3 – 15 ปี  จำนวน 32 คน ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)  เข้ามาวางหลักสูตรและดูแลเด็กๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนต่อไป