เอสซี แอสเสทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

เอสซี แอสเสทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  เพื่อรายงานความสำเร็จในปี 2562 ที่ผ่านมา  เกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  ณ ห้องประชุม Auditorium   อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3