เอกา แพค บริษัทสัญชาติไทย เข้าซื้อกิจการพริ้นท์ แพค เอเชีย ขึ้นแท่นผู้ผลิต Rigid Barrier Plastic Packaging รายใหญ่ของโลก

เอกา แพค บริษัทสัญชาติไทย เข้าซื้อกิจการพริ้นท์ แพค เอเชีย
ขึ้นแท่นผู้ผลิต Rigid Barrier Plastic Packaging รายใหญ่ของโลก

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ  (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา แพค จำกัด ลงนามในสัญญาเข้าซื้อกิจการ กับ นายฮวาน เค โช (ขวา) รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจ Printpak Rigid  บริษัท พริ้นท์แพค จำกัด โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้เอกา แพค กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิต Rigid Barrier Plastic Packaging รายใหญ่ที่สุดของโลก  นอกจากนี้ในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้เอกา แพค ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วได้ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ เอกา แพค และพริ้นท์แพค เอเชียจะใช้เทคโนโลยีและโรงงานผลิตร่วมกันในประเทศไทย จีน และอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะทำให้ เอกา แพค สามารถเพิ่มกำลังการผลิตต่อไปได้เป็น 2,500 ล้านชิ้นต่อปี รวมทั้งสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้ารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะผลักดันให้เอกา แพค มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 30 ในปีต่อๆ ไป