เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จด้วย 3 มาตรฐานด้าน Sustainability ในระดับประเทศและระดับสากล ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนของ One Platform

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย
ประกาศความสำเร็จด้วย 3 มาตรฐานด้าน Sustainability
ในระดับประเทศและระดับสากล
ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนของ One Platform
 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย  บรรลุการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจด้วย ‘One Platform’ อสังหาฯครบวงจร…แพลตฟอร์มที่ยั่งยืน เดินหน้าคว้าความสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองทั้งสิ้นรวม 3 มาตรฐาน ประกอบด้วยการได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับอันดับ 1 ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัท ตามมาตรฐานของ GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรวัดระดับสากล

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ปี 2563 ถือเป็นอีกปีที่สำคัญของบริษัทฯ ในด้านการดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืน การได้รับจัดอันดับจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจ และกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล บริษัทฯจะยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักลงทุนทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

“ในฐานะผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 เรามีเป้าหมายที่จะสร้าง One Platform หรือ แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ที่ผสาน 3 กลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจศักยภาพสูงของทุกกลุ่มด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Synergy) เพื่อสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของบริษัทฯ” นายธนพล กล่าวเสริม

สำหรับในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability  Investment หรือ THSI) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนสามารถลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) พร้อมทั้งยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินจาก 692 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ในระดับสากล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการประเมินมาตรฐานจาก GRESB ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ที่ทำการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2563 นี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมิน และได้รับคะแนนในหมวดการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับกลุ่มบริษัทประเภท Diversified Real Estate Company  นอกจากนี้ยังได้รับ GRESB Green Star ในหมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงถึงการดำเนินการที่มีการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ