อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดเวิร์คช้อปการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ หวังต่อยอดสู่โครงการที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดเวิร์คช้อปการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ หวังต่อยอดสู่โครงการที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ถ่ายทอดความรู้ด้านการรีไซเคิลให้กับพนักงาน รวมทั้งผู้จัดการนิติบุคคลโครงการที่อยู่อาศัย และอาคาร ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยในเวิร์คช้อปมีกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ เรียนรู้คุณค่าของขยะแต่ละประเภท และสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนประยุกต์ใช้ประโยชน์จากขวด PET มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอด และต่อยอดเป็นกิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิกโครงการที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ไอวีแอล และพลัส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งหวังให้ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกคนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน