“สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” CEO หญิงแกร่งแห่งพฤกษา คว้ารางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562”

“สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” CEO หญิงแกร่งแห่งพฤกษา
คว้ารางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562”

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562” สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์การบริหารงานที่เป็นเลิศในกิจการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ และมีการนำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งมีการทำกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นต่อไป