สิงห์ คอมเพล็กซ์ รับมาตรฐาน LEED Gold

สิงห์ คอมเพล็กซ์ รับมาตรฐาน LEED Gold
 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ล่าสุดโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ โดยนายธีระชาติ  นุมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง (กลางขวา) และนายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (กลางซ้าย) รับมอบมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold จากสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) โดยตัวโครงการช่วยลดการใช้พลังงานลงมากกว่า 28% และประหยัดการใช้น้ำภายในอาคารมากกว่า 40% พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เช่าและชุมชนโดยรอบ ตามแนวคิด Enriching Life เพื่อมุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี 

รายชื่อจากซ้ายไปขวา

  1. นายศาสตรา สิทธิขันแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ บมจ.สิงห์ เอสเตท
  2. นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
  3. นายธีระชาติ นุมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง บมจ.สิงห์ เอสเตท
  4. นายจิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บมจ.สิงห์ เอสเตท