วัน แบงค็อกต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ชูผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม

วัน แบงค็อกต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5
ชูผลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม

โครงการวัน แบงค็อก นำโดย บุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาโครงการ และ ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการวัน แบงค็อก ในฐานะโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นิติพล ผิวเหมาะ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมาธิการ ชนินทร์ รุ่งแสง (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมาธิการ กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี (ที่ 8 จากซ้าย) โฆษกคณะกรรมาธิการ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ (ที่ 7 จากซ้าย) อนุกรรมธิการและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คุณเติมศิริ จงพูนผล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ คุณธีรโชติ คำวิเศษณ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวันคณะเข้าเยี่ยมชม ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok)

โครงการวัน แบงค็อก มุ่งมั่นในการดำเนินการรักษาความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้างภายในและบริเวณรอบข้างโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ อาทิ การล้างพาหนะทุกคันก่อนออกจากโครงการ การทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นรอบโครงการ รวมถึงระดับเสียงที่อยู่ภายในและภายนอกโครงการ