มอบใบประกาศ

มอบใบประกาศ

นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มอบใบประกาศเพื่อขอบคุณ
ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนรายการ เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ ในงานขอบคุณพันธมิตรภารกิจเพื่อเด็ก ณ
บ้านสุริยาศัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้