ดี – แลนด์ เดินสายส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจสู่สังคมร่วมแจก Face Shield ป้องกัน COVID-19

ดี – แลนด์ เดินสายส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจสู่สังคม
ร่วมแจก
Face Shield ป้องกัน COVID-19

บริษัท ดี – แลนด์ กรุ๊ป จำกัด โดย นายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมพนักงาน ลงพื้นที่เดินสายมอบ หน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น ที่ได้จัดทำขึ้นโดยพนักงานและลูกบ้านดี – แลนด์ ให้แด่โรงพยาบาล หน่วยงาน และชุมชน ในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั้งสมุทรสาคร ศรีราชา และนนทบุรี ที่ยังขาดแคลน เพื่อได้นำไปใช้