ดี-แลนด์ กรุ๊ป ร่วมใจต้านวิกฤติโควิด-19 สมุทรสาคร

ดี-แลนด์ กรุ๊ป ร่วมใจต้านวิกฤติโควิด-19 สมุทรสาคร

ชาวสมุทรสาครไม่ทิ้งกัน ดี-แลนด์ กรุ๊ป ร่วมเป็นอีกหนึ่งองค์กรช่วยรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมนายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ และนายพอพล พูลละออ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และในนามมูลนิธิ คนดี ดี-แลนด์ ร่วมใจสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับป้องกัน รักษา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านบัญชี “คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้