ความร่วมมือพัฒนาโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” แห่งแรกในเอเชีย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท

ความร่วมมือพัฒนาโครงการ รักษ (รัก-ษะ)
ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม
ภายใต้คอนเซ็ปต์   “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat”
แห่งแรกในเอเชีย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย  ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ในนาม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ และ นายวิลเลียม อี. ไฮเน็ค (ที่ 2 จากขวา) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงาน “World-Class Medical Wellness Destination” แถลงข่าว ความร่วมมือพัฒนาโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ภายใต้คอนเซ็ปต์   “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” แห่งแรกในเอเชีย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยมี นางสาวดุษฎี ตันเจริญ (ที่ 3 จากขวา), นพ.นรินทร สุรสินธน (ขวาสุด) และ นายรัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ ชั้น G อาคาร 345 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้