ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยภาพรวมคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลาย สำโรง

 ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยภาพรวมคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลาย สำโรง

นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า บริเวณสำโรงเป็นย่านการค้าสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการและชานเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นด้วยรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย หรือรถไฟฟ้าสาย สีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ สถานีสำโรงเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้ภายใน 20 นาที และยังเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สำโรง-ลาดพร้าว ซึ่งทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นในอนาคต

อุปทานของตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายช่วงสถานีแบริ่ง-สำโรง ณ กลางปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 19,312 หน่วย โดยในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 639 หน่วย ซึ่งปีที่แล้วในบริเวณนี้มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 4,834 หน่วย

 

กราฟที่ 1 อุปทานคอนโดมิเนียมบริเวณช่วงสถานีแบริ่ง-สำโรง พ.ศ. 2554 ถึงกลางปี พ.ศ. 2562

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย

กลุ่มผู้ซื้อหลักของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้เป็นคนไทยซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง บางส่วนซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินและการลงทุนเนื่องจากระดับราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้และมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นในอนาคต จำนวนหน่วยขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ขายไปได้ทั้งสิ้น 14,679 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 19,312 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 76 มีจำนวนหน่วยเหลือขายทั้งสิ้น 4,633 หน่วย อัตราการขายเฉลี่ยต่อปีของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีอัตราการขายประมาณ 2,400 หน่วยต่อปี

กราฟที่ 2 อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการขาย คอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทช่วงสถานีแบริ่ง-สำโรง พ.ศ. 2553 ถึงกลางปี พ.ศ. 2562

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย

ราคาขาย ณ กลางปี พ.ศ. 2562 ของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 81,916 บาท/ตารางเมตร โดยมีช่วงราคาอยู่ที่ 67,000 – 110,000 บาท/ตรม. มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงระยะเวลา 7 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 6.4 ซึ่งราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากหากเทียบกับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณอุดมสุข ระดับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนั้นหากเป็นอาคารสูงจะมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 บาท/ตารางเมตร

กราฟที่ 3 ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทช่วงสถานีแบริ่ง-สำโรง พ.ศ. 2554 ถึงกลางปี พ.ศ. 2562

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย