ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยทำเลคอนโดมิเนียมดาวรุ่งเจริญนคร กรุงธนบุรี และตลาดพลู

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยทำเลคอนโดมิเนียมดาวรุ่งเจริญนคร กรุงธนบุรี และตลาดพลู

เจริญนครย่านพาณิชยกรรมใหม่สร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่

 การเปิดตัวของห้างไอคอนสยาม ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่บริเวณเจริญนครหลังไอคอนสยามเปิดให้บริการเป็นเวลา 1 ปี พบว่ามีลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้โดยเฉลี่ยราว 1.5 แสนคนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายพื้นที่เฟส 2  เพิ่ม โดยการพัฒนาบนพื้นที่บริเวณเฟส 2 จะประกอบด้วยโรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ กรุงเทพฯ ในเครือฮิลตัน ประกอบด้วยห้องพัก 244 ห้อง และซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริเวณเจริญนครยังมีการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่อีก 1 โครงการ คือ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ II ซึ่งพัฒนาโดย TCC Land บนเนื้อที่ดินบนถนนเจริญนคร เนื้อที่ดินขนาด 16 ไร่ ในโครงการประกอบด้วยพื้นที่ค้าปลีก 10,000 ตารางเมตร โรงแรมระดับ 5 ดาว 800 ห้อง และ ห้องสัมมนา โดยโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เจริญนคร

 การพัฒนารถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งเชื่อมต่อกับสายสีเขียวอ่อนจากสถานีกรุงธนบุรีมายังพื้นที่เจริญนครทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนแบบราง ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจอันได้แก่ บริเวณสาทร สีลม

นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า พื้นที่บริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี และ ตลาดพลูเป็นบริเวณที่ผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม โครงการค้าปลีกขนาดใหญ่อันได้กล่าวไว้ข้างต้น พบว่าอุปทานคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 33,197 หน่วย โดยในช่วง 11 เดือนของปี พ.ศ. 2562 มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 3,611 หน่วย ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่ามีหน่วยขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ขายไปได้ทั้งสิ้น 25,458 หน่วย จากอุปทานทั้งสิ้น 33,197 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 76.7 มีจำนวนหน่วยเหลือขายอยู่ประมาณ 7,739 หน่วย โดยกลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี และ ตลาดพลู ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พักอาศัยในบริเวณนี้ และ มีส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่ทำงานในบริเวณนี้ หากเป็นคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บริเวณกรุงธนบุรี และ ตลาดพลูยังพบว่าผู้ซื้อยังเป็นคนที่ทำงานในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ เนื่องจากบริเวณกรุงธนบุรี และ ตลาดพลูในปัจจุบัน อยู่บนเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจได้สะดวก อันได้แก่บริเวณสาทร สีลม นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนที่ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณนี้เพื่อปล่อยเช่า หรือ เก็บเป็นทรัพย์สินไว้ในอนาคต เพราะราคาคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริเวณนี้มีการพัฒนาโครงการใหญ่ๆมากมาย ทำให้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความสะดวก เมื่อโครงการต่างๆพัฒนาแล้วเสร็จ

 กราฟที่ 1

อุปทาน อุปสงค์ และ อัตราการขายคอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี และ ตลาดพลู

พ.ศ. 2553 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ที่มา: ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย 

จากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ประเทศไทย ราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณนี้แยกราคาขายเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ ราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณตลาดพลู และ  ราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนุบรี คอนโดมิเนียมบริเวณตลาดพลูส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดบี และเกรดซี โดยระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดบีบริเวณตลาดพลูมีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 94,425 บาท / ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 77,154 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2555 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 6 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 3.5

ส่วนระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดซีบริเวณตลาดพลูมีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 66,640 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 51,596 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2553 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 8 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 3.4

กราฟที่ 2

ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมบริเวณตลาดพลู พ.ศ. 2553 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ที่มา: ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย

คอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดพรีเมี่ยม เกรดเอ และเกรดบี โดยระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดพรีเมี่ยมมีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 334,000 บาท/ ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 222,257 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2557 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 4 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 11.2

ส่วนระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดเอบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี มีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 164,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 125,000 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2557 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 4 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 6.9

ส่วนระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดบีบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี มีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 122,513 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 81,077 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2551 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 10 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 5.1

 กราฟที่ 3

ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี พ.ศ. 2551 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ที่มา: ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย