ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยตลาดคอนโดฯหัวหินเข้าสู่ภาวะสมดุล

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยตลาดคอนโดฯหัวหินเข้าสู่ภาวะสมดุล

นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดคอนโดมิเนียมในหัวหินเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเนื่องจากผู้ประกอบการได้ชะลอการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมในหัวหิน อันเนื่องมาจากการเปิดโครงการเป็นจำนวนมากระหว่างปีพ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ทำให้อุปสงค์โตตามไม่ทันกับอุปทานที่เปิดขายเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยบริษัทไนท์แฟรงค์ประเทศไทย เผยว่า ณ กลางปี พ.ศ. 2562 อุปทานคอนโดมิเนียมในหัวหินมีจำนวนทั้งสิ้น 26,886 หน่วย โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561 มีอุปทานคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เฉลี่ยปีละ 1,120 หน่วย ผู้ประกอบการเริ่มชะลอการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณหัวหินอันเนื่องมาจากอุปทานที่เปิดขายใหม่เป็นจำนวนมากในปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2555  โดยในช่วงปีดังกล่าว มีอุปทานคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 6,000 หน่วยต่อปี ส่งผลให้อัตราการขายลดลงเหลือร้อยละ 45  ในปีพ.ศ. 2554 ส่วนในปี พ.ศ. 2555 อัตราการขายอยู่ที่ร้อยละ 56 จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการต่างหันมาทำสงครามทางด้านราคา คือพยายามหาโปรโมชั่นต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย ผู้ประกอบการหลายรายต้องชะลอการเปิดตัวโครงการ หรือบางโครงการได้ถูกยกเลิกไป

กราฟที่ 1

อุปทานคอนโดมิเนียมในหัวหิน พ.ศ. 2551 – กลางปี พ.ศ. 2562

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย

 ณ กลางปี พ.ศ. 2562 คอนโดมิเนียมบริเวณหัวหินมีจำนวนหน่วยขายไปทั้งสิ้น 22,219 หน่วย จากอุปทานทั้งสิ้น 26,886 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 83 โดยอัตราการต่ำที่สุดในปี พ.ศ. 2554 พบว่าอัตราการขายอยู่ที่ร้อยละ 45 อันเนื่องมาจากอุปทานเปิดขายใหม่ในปีพ.ศ. 2554 สูงถึง 6,079 หน่วย อัตราการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อัตราร้อยละ 71 ในปี พ.ศ. 2558 และ ขยับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในอัตราร้อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2560 และสูงสุดในช่วงกลางปี พ.ศ. 2562 อยู่ในอัตราร้อยละ 83 บริเวณที่มีจำนวนอุปทานเหลือขายสูงสุด คือ บริเวณชะอำ มีจำนวนหน่วยเหลือขายสูงถึง 3,376 หน่วย อัตราการขายบริเวณชะอำอยู่ในอัตราร้อยละ 78 บริเวณที่มีจำนวนหน่วยเหลือขายน้อยคือ บริเวณหัวหิน และบริเวณเขาตะเกียบ มีจำนวนหน่วยเหลือขายเพียง 254 หน่วยและ 295 หน่วย ตามลำดับ อัตราการขายบริเวณเขาตะเกียบและบริเวณหัวหิน มีอัตราการขายอยู่ในอัตราร้อยละ 92 และ 89 ตามลำดับ

กราฟที่ 2 อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการขายคอนโดมิเนียมบริเวณหัวหิน พ.ศ. 2551 – กลางปี พ.ศ. 2562

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย

นางสาวริษิณี ได้กล่าวอีกว่า กลุ่มผู้ซื้อหลักในหัวหินยังคงเป็นชาวไทยที่มองหาบ้านพักตากอากาศเพื่อไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรืออาจจะปล่อยเช่าในช่วงที่มิได้เข้าพัก ส่วนกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดมิเนียมในหัวหินมีจำนวนน้อยเพียงร้อยละ 10 ของกลุ่มผู้ซื้อทั้งหมด โดยกลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติประกอบด้วยชาวต่างชาติจากประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ชาวจีน ชาวฮ่องกง และ ชาวสิงคโปร์    ในส่วนของระดับราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณหัวหิน ราคาเสนอขายโดยเฉลี่ยของคอนโดติดวิวทะเล ในปัจจุบันราคาอยู่ที่ 131,494 บาทต่อตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปลายปี 2561 ซึ่งราคาขายคอนโดติดวิวทะเลอยู่ในช่วงระหว่าง 107,000 – 176,000 บาทต่อตารางเมตร ยูนิตที่มีราคาต่ำมักเป็นยูนิตที่ติดวิวทะเลเพียงบางส่วนหรือไม่หันหน้าไปทางทะเลโดยตรง ราคาขายโดยเฉลี่ยในหัวหินมีแนวโน้มที่จะปรับสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ สำหรับยูนิตที่ไม่ติดวิวทะเลในตอนนี้มีราคาเริ่มตั้งแต่ 60,000 บาท – 90,000 บาทต่อตารางเมตร สำหรับราคาขายโดยเฉลี่ยของยูนิตที่ไม่ติดวิวทะเลในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีราคาอยู่ที่ 73,685 บาทต่อตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปลายปี 2561

 กราฟที่ 3 ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมในหัวหิน พ.ศ. 2552 – กลางปี พ.ศ. 2562

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย