ส่อง!ตลาดคอนโดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

ส่อง! ตลาดคอนโดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

ก่อนหน้านี้ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่ฝั่งธนบุรีอาจจะค่อนข้างซบเซามีโครงการเปิดขายใหม่ไม่มากนัก จนมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีลมที่ต่อขยายข้ามมาฝั่งธนบุรีและมีการเปิดสถานีเพิ่มเติมจนมาสิ้นสุดที่สถานีบางหว้าแบบในปัจจุบัน
       แต่เมื่อเส้นทางรถฟ้าสายสีน้ำเงินมีความคืบหน้าในการก่อสร้างมากขึ้นผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาซื้อที่ดินและเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมกันมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดในช่วงปี2558 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในฝั่งธนบุรีมีความคึกคักมากขึ้น เพราะว่าพื้นทื่ธนบุรียังเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินไม่สูงมากนักสามารถพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่มีราคาไม่สูงมากเพื่อรองรับกำลังซื้อในกลุ่มกลางลงไปได้อยู่    ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี2561 และเปิดให้ดำเนินการได้ประมาณปี2566 – 2567 จึงน่าจะมีสวนช่วยกระตุ้นให้เกิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ มากขึ้นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ และจดทะเบียนอาคารชุดในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

ในฝั่งธนบุรีรายปี

หมายเหตุ : F = ประมาณการณ์คอนโดมิเนียมที่จะสร้างเสร็จปี2561
สุรเชษฐ กองชีพ ผู้เชี่ยวชาญตลาดอสังหาริมทรัพย์  ระบุว่า แม้ว่าเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นี้จะเริ่มจากสถานีเตาปูนก็ตามแต่ด้วยข้อจำกัดในการพัฒนาหลายๆ อย่างจึงคาดว่าพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในฝั่งพระนครจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดใหม่ไม่มากนัก แต่จะมีจำนวนมากขึ้นเมื่อข้ามมาฝั่งธนบุรีแล้ว ณ ปัจจุบันพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในฝั่งธนบุรีนั้น มีคอนโดมิเนียมอยู่ในพื้นที่ประมาณ 9,072 ยูนิตจากโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงและถนนราษฎร์บูรณะที่เป็นถนนสายหลักอีกเส้นทางที่วิ่งคู่ขนานกับถนนสุขสวัสดิ์
โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่อยู่บนถนนทั้ง 3 เส้นทางนี้ โดยบางส่วนเปิดขายในพื้นที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ แต่ส่วนใหญ่เปิดขายบนพื้นที่ที่ไกลออกไปตามแนวถนนสุขสวัสดิ์และริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนราษฎร์บูรณะ เพื่อรองรับคนที่ทำงานในพื้นที่หรือคนที่ต้องการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำแต่ว่าต้องการโครงการที่ราคาต่ำกว่าโครงการในฝั่งพระนคร ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วนั้นต่ำกว่ากันเป็นเท่าตัว อัตราการขายเฉลี่ยของโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 94% โดยโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่นั้นปิดการขายหรือว่ามียูนิตเหลือขายไม่มากนักอาจจะเป็นเพราะว่าเปิดขายมาหลายปีแล้วไม่มีโครงการเปิดขายใหม่ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา
แต่คาดว่าเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มการก่อสร้างจะมีผลทำให้มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นแน่นอนเพราะด้วยราคาที่ดินที่เพิ่มมากขึ้นมีผลโดยตรงในการปรับการใช้ประโยชน์บนที่ดินให้เหมาะสมกับราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้
ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้รายปี (2556 – 2560)
 
ราคาคอนโดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงเฉลี่ยปรับขึ้น 5% 
             สำหรับราคาขายเฉลี่ยโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นี้มีการปรับขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 5% โดยมีการปรับราคาขายกันค่อนข้างสูงในช่วงประมาณปี 2557 – 2558 เพราะมีโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการที่สร้างเสร็จในช่วง 2 ปีนั้น ราคาขายคอนโดมิเนียม ณ ปัจจุบันอยูที่ประมาณ 78,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น เพราะคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในพื้นที่นี้ก่อนหน้านี้เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าระดับกลาง – ล่างเป็นหลัก เพราะด้วยศักยภาพของทำเลและกลุ่มลูกค้าในพื้นที่โดยมีเพียงแค่บางโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นที่มีราคาขายสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยค่อนข้างมาก แต่คาดว่าราคาขายคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้ในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มมากขึ้นกว่าอัตรานี้อย่างแน่นอน เมื่อการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มดำเนินการและมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม โดยมีการคาดการณ์ว่าการก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายปี2561 โดยในตอนนี้เริ่มมีผู้ประกอบการเข้ามาหาซื้อที่ดินบ้างแล้ว แต่อาจจะยังอยู่ในพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าที่เปิดบริการแล้ว เช่น สถานีวงเวียนใหญ่ หรือว่าในทำเลที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่เท่านั้น