ดัชนีคอนโดไตรมาส3 ปรับขึ้น5.9% ”ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง”ราคาขยับเยอะสุด

ดัชนีคอนโดไตรมาส3 ปรับขึ้น5.9%

”ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง”ราคาขยับเยอะสุด

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด เป็นรายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง

สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2560 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล  มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก121.6 จุด หรือ  5.9%  และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 126.8 จุด หรือ  1.6 %

และเมื่อแยกแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่  พื้นที่ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง (เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร และเขตดินแดง)  มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 14.4 – 16.4 %  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 5.9 – 7.9%

ตามด้วย พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 13.5 – 15.5 %  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ  8.4 – 10.4%

ขณะที่ พื้นที่บางซื่อ-ดุสิต (เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์)  มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 10.2– 12.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่ามีการปรับราคาลดลงประมาณ 0.3 – 0.9 %

เช่นเดียวกับ พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 9.2 – 12.2%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่า มีการปรับราคาลดลงประมาณ 0.5 – 1.5 %

และพื้นที่สมุทรปราการ มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 9.1 – 11.1%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่ามีการปรับราคาลดลงประมาณ  0.4 – 1.2 %

ราคาบ้านแนวราบใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 %

ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.9 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 115.5 จุด หรือ 2.0%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  โดยเพิ่มขึ้นจาก 116.8 จุด หรือ 0.9 %  และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่ากรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.7 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.3 จุด หรือ 2.1%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  โดยเพิ่มขึ้นจาก 117.0 จุด หรือ 0.6%เท่านั้น

ทั้งนี้ หากพิจารณา ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบใหม่ในตลาด ในแต่ละประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้

  1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.2 จุด หรือ 2.0 %  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 115.1 จุด หรือ 1.2%

และเมื่อแยกตามพื้นที่ กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 113.6 จุด หรือ2.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า  115.5 จุด หรือ 0.5 %

ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.6 จุด หรือร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 114.8 จุด หรือ ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

  1. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.9 จุด หรือ 2.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจาก 118.8 จุด หรือ 0.5 %

และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า    กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.0 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือ 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจาก 118.3 จุด หรือ 0.6%

ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.9 จุด เพิ่มขึ้นจาก 117.3 จุด หรือ 2.2%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจาก 119.4 จุด หรือ 0.5 %

โดยสรุปในไตรมาสนี้ ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาดปรับเพิ่มขึ้น จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณ2.0 % โดยเป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการและการเร่งยอดขายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มข้อเสนอส่วนลดและของแถมต่างๆ เพื่อใช้ในการเร่งรัดการตัดสินใจของผู้บริโภค  นอกจากนี้ยังพบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2560 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ยังคงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกัน

 

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด (บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์)

ปีฐาน = ปี 2555

อัตราขยายตัวของดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด

(บ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์) เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด

ห้องชุดใหม่ในตลาด Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560
Index YoY Index YoY Index YoY Index YoY Index YoY Index YoY Index YoY
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 118.0 4.9% 119.9 5.0% 121.6 5.2% 124.1 5.5% 124.9 5.8% 126.8 5.8% 128.8 5.9%
▪ กรุงเทพฯ 118.0 4.9% 119.8 4.9% 121.5 5.1% 124.1 5.5% 125.0 5.9% 126.9 5.9% 128.7 5.9%
▪ นนทบุรี และสมุทรปราการ 117.8 3.9% 121.4 5.3% 122.6 5.7% 122.9 5.2% 121.8 3.4% 126.2 4.0% 128.3 4.6%

 ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด

บ้านแนวราบใหม่ในตลาด Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560
Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY
กรุงเทพฯ -ปริมณฑล 114.1 2.2% 114.5 1.9% 115.5 2.0% 116.8 2.2% 116.7 2.3% 116.8 2.1% 117.9 2.0%
 กรุงเทพฯ 114.3 2.2% 114.8 2.0% 115.3 1.5% 117.0 1.9% 116.8 2.2% 117.0 1.9% 117.7 2.1%
 นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 114.0 2.2% 114.3 1.9% 115.8 2.4% 116.8 2.3% 116.7 2.3% 116.8 2.2% 118.1 2.0%

 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560
Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY
กรุงเทพฯ -ปริมณฑล 113.0 1.7% 113.4 1.6% 114.2 1.8% 114.5 1.8% 114.9 1.7% 115.1 1.5% 116.4 2.0%
§ กรุงเทพฯ 112.5 1.4% 113.3 1.7% 113.6 1.5% 114.6 2.1% 115.3 2.5% 115.5 2.0% 116.1 2.2%
§ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 113.3 1.9% 113.5 1.5% 114.6 2.0% 114.5 1.6% 114.6 1.2% 114.8 1.1% 116.6 1.8%

 ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์

ทาวน์เฮ้าส์ Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560
Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY Index DYoY
กรุงเทพฯ -ปริมณฑล 115.3 2.8% 115.7 2.3% 116.9 2.2% 118.0 2.5% 118.6 2.9% 118.8 2.6% 119.4 2.1%
§ กรุงเทพฯ 115.9 2.9% 116.2 2.2% 116.7 1.4% 117.9 1.8% 118.2 1.9% 118.3 1.8% 119.0 2.0%
§ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 114.9 2.6% 115.4 2.4% 117.3 3.0% 118.3 3.2% 119.2 3.8% 119.4 3.4% 119.9 2.2%

หมายเหตุ : ปีฐาน = ปี 2555

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์