คอนโดมิเนียมระดับราคามากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตรที่มีกำหนดแล้วเสร็จระหว่างปีพ.ศ.2561 – 2562

คอนโดมิเนียมระดับราคามากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตร

ที่มีกำหนดแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ.2561 – 2562

คอนโดมิเนียมระดับราคามากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตรแยกตามปีที่เปิดขาย

คอนโดมิเนียมที่มีระดับราคาขายมากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตรเริ่มมีการเปิดขายมากขึ้นในกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ.2559 แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีบางโครงการระดับนี้เปิดขายบ้างก็ตามเพียงแต่มีจำนวนไม่มาก แต่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 เป็นต้นมาเริ่มมีโครงการระดับนี้เปิดขายมากขึ้นแบบเห็นได้ชัด โดยเป็นโครงการที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ซะเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีบางโครงการที่อยู่นอกเส้นทางรถไฟฟ้าบ้างแต่ก็จะมีจุดขายในเรื่องอื่นๆ มาทดแทน เช่น เป็นโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา หรือโครงการที่อยู่ใกล้กับสวนลุมพินี เป็นต้น ทำเลยอดนิยมของโครงการระดับนี้คือพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงสถานีนานาเรื่อยไปถึงสถานีทองหล่อ  เพราะพื้นที่นี้มีราคาที่ดินที่สูงมากผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาโครงการที่เหมาะสมกับราคาที่ดิน รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ ที่มีความน่าสนใจอื่นๆ ด้วย เพียงแต่สัดส่วนน้อยกว่าพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทมากมาย พื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทมีคอนโดมิเนียมนระดับราคามากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตรในสัดส่วนประมาณ 40% จากจำนวนทั้งหมด 8,481 ยูนิต

จำนวนโครงการและยูนิตของคอนโดมิเนียมที่ระดับราคามากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตรที่มีกำหนดแล้วเสร็จระหว่างปีพ.ศ.2561 – 2562

โครงการคอนโดมิเนียมระดับราคามากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตรเปิดขายหลายโครงการในปีพ.ศ.2558 – 2560 รวมไปถึงในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ.2561 แต่ผู้ประกอบการก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะกลุ่มผู้ซื้อโครงการระดับนี้ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่มากนัก ผู้ประกอบการจึงเลือกที่จะทยอยเปิดขายโครงการใหม่อย่างระมัดระวังโดยมีการจับตาดูกำลังซื้อโครงการคอนโดมิเนียมในระดับนี้ควบคู่กันไปด้วย ไม่ได้รีบร้อนเปิดขายโครงการระดับนี้ติดต่อกันในทำเลเดียวกัน แต่โครงการระดับนี้ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เพราะว่าราคาที่ดินที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญอีกทั้งศักยภาพของที่ดินก็มีความเหมาะสมสอดคล้องกับราคาที่ดิน โดยราคาที่ดินในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS นั้นมีราคาสูงกว่า 1.5 ล้านบาทต่อตารางวาขึ้นไปโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่สถานีชิดลมไปจนถึงสถานีทองหล่อที่ราคาที่ดินรอบๆ พื้นที่ของบางสถานีสูงกว่า 2 ล้านบาทต่อตารางวาไปแล้ว

โครงการคอนโดมิเนียมที่มีราคามากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตรที่มีกำหนดแล้วเสร็จระหว่างปีพ.ศ.2561 – 2562 ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนรวมกันประมาณ 4,296 ยูนิตจากจำนวน 21 โครงการโดยแยกเป็น 2,752 ยูนิตที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปีนี้ อีกประมาณ 1,544 ยูนิตมีกำหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2562 ซึ่งสิ่งที่เป็นที่กังวลของผู้ประกอบการหลายรายที่พัฒนาโครงการระดับนี้คือการที่ผู้ซื้อไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เพราะไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร แม้ว่าผู้ซื้อบางส่วนจะไม่ได้ขอสินเชื่อธนาคารก็ตาม แต่ก็ยังคงมีผู้ซื้ออีกไม่น้อยที่ขอสินเชื่อธนาคารเพื่อโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม อีกทั้งผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมระดับนี้เพื่อการลงทุนระยะสั้นและหวังขายเอากำไรก่อนโอนกรรมสิทธิ์ก็เป็นไปได้ คอนโดมิเนียมในระดับราคามากกว่า 250,000 บาทต่อตารางเมตรยังคงมีอีกมากกว่า 2,940 ยูนิตที่มีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2563 – 2567 ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ถ้ามีโครงการระดับนี้เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หรือในอนาคต แม้ว่าสัดส่วนของโครงการระดับนี้จะไม่มากนักเมื่อเทียบกับโครงการที่มีราคาขายต่ำกว่านี้แต่ด้วยสัดส่วนของผู้ซื้อที่มีความสามารถซื้อโครงการระดับนี้ได้ในประเทสไทยที่มีไม่มากนัก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและผู้ประกอบการหลายรายเลือกที่จะเปิดขายโครงการระดับนี้ในอัตราที่ไม่เร็วเกินไปแบบที่เห็นในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา: ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย)