‘TRIM & C-Channel’ by SCG D’COR เก็บรอยต่อ เพิ่มเส้นสายให้กับอาคาร ตอบโจทย์งานดีไซน์พร้อมฟังก์ชัน

‘TRIM & C-Channel’ by SCG D’COR เก็บรอยต่อ เพิ่มเส้นสายให้กับอาคาร ตอบโจทย์งานดีไซน์พร้อมฟังก์ชัน การออกแบบสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน มักคำนึงถึงความสวยงาม ความกลมกลืน และประโยชน์ใช้สอยเป็นหัวใจสำคัญ จึงเกิดการประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้เหมาะสมและใช้ได้จริง โดยเฉพาะงานออกแบบในทุกวันนี้ จะเห็นการใช้เส้นสายนำสายตามากขึ้นแต่แฝงไปด้วยอรรถประโยชน์ นับเป็นการผนวกดีไซน์เข้ากับฟังก์ชันได้อย่างลงตัว วัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์[…]

Read more