“The Happiness Camp” สร้างบ้าน สร้างสุข กับเสนาดีเวลลอปเม้นท์ “CSR” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

“The Happiness Camp” สร้างบ้าน สร้างสุข กับเสนาดีเวลลอปเม้นท์ “CSR” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า   SENA จัดทำโครงการ “The Happiness Camp” สร้างบ้าน สร้างสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนงานก่อสร้าง นำร่องสร้างบ้านพักคนงานแบบสำเร็จรูป 3 โครงการ[…]

Read more