‘เอกา โกลบอล’ ขึ้นเวทีสัมมนาใหญ่ “SMEs New Normal” ไปต่อแบบไหน…ถึงจะรอด!?!

‘เอกา โกลบอล’ ขึ้นเวทีสัมมนาใหญ่ “SMEs New Normal” ไปต่อแบบไหน…ถึงจะรอด!?! ฯพณฯ พิพัฒน์ รัชกิจประการ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลิกฟื้นท่องเที่ยว สายเลือดหลักเศรษฐกิจไทย” งานสัมมนาใหญ่ “SMEs[…]

Read more