แสนสิริ ผนึก MG Thailand และ HAUPCAR เสริมแกร่ง Smart Move เพิ่มรถพลังงานไฟฟ้า NEW MG ZS EV 40 คัน ขยายบริการครอบคลุมทุกโครงการคอนโดแสนสิริทั่วกรุงเทพฯ มุ่งมอบประสบการณ์การขับเคลื่อนชีวิตอย่างยั่งยืน

แสนสิริ ผนึก MG Thailand และ HAUPCAR เสริมแกร่ง Smart Move เพิ่มรถพลังงานไฟฟ้า NEW MG ZS EV 40 คัน ขยายบริการครอบคลุมทุกโครงการคอนโดแสนสิริทั่วกรุงเทพฯ มุ่งมอบประสบการณ์การขับเคลื่อนชีวิตอย่างยั่งยืน    แสนสิริ[…]

Read more