“ASA” เตรียมจัดงาน “ASA Real Estate Forum 2019” เวทีวางรากฐานอสังหาฯ ไทย ดัน Prop Tech พลิกไทยสู่ผู้นำเมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรมอาเซียน

“ASA” เตรียมจัดงาน “ASA Real Estate Forum 2019” เวทีวางรากฐานอสังหาฯ ไทย ดัน Prop Tech พลิกไทยสู่ผู้นำเมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรมอาเซียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงาน ASA Real Estate[…]

Read more