‘SC Condo Virtual Assistant’ สัมผัสประสบการณ์ใหม่จาก SC ASSET กับผู้ช่วยส่วนตัว ที่จะพาคุณชมโครงการคอนโดมิเนียมได้ทุกที่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค New Normal

‘SC Condo Virtual Assistant’  สัมผัสประสบการณ์ใหม่จาก SC ASSET กับผู้ช่วยส่วนตัว ที่จะพาคุณชมโครงการคอนโดมิเนียมได้ทุกที่  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค  New Normal บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC ผู้นำการเป็น  Living[…]

Read more