แสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดงาน “RUN4U #4….วิ่งนี้เพื่อน้อง” ชวนเหล่าคนรักสุขภาพ ร่วมวิ่งเพื่อการกุศลแนวใหม่แบบ Virtual Run เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในมูลนิธิเสริมกล้า

แสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดงาน “RUN4U #4….วิ่งนี้เพื่อน้อง” ชวนเหล่าคนรักสุขภาพ ร่วมวิ่งเพื่อการกุศลแนวใหม่แบบ Virtual Run เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในมูลนิธิเสริมกล้า   8 กันยายน 2563 – แสนสิริ และ[…]

Read more