ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023” อินฟอร์มาฯ โชว์ศักยภาพแกร่ง ผนึกภาครัฐและเอกชน ก้าวข้ามกับดักภาษีคาร์บอน – ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023” อินฟอร์มาฯ โชว์ศักยภาพแกร่ง ผนึกภาครัฐและเอกชน ก้าวข้ามกับดักภาษีคาร์บอน – ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม สำหรับงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023 : Plastic & Rubber Thailand[…]

Read more