“NIXS” ชุดสุขภัณฑ์เหนือกาลเวลา ดีไซน์ โดย “นาม”

“NIXS” ชุดสุขภัณฑ์เหนือกาลเวลา ผลิตภัณฑ์คุณภาพผสานดีไซน์โดย “นาม” ความรวดเร็วของกาลเวลาในยุคปัจจุบันที่มีแต่ความรีบเร่งในการทำกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง จนรวมไปถึงการพิจารณาความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกจำกัดให้ใช้เวลาเพียงไม่นาน แต่ยังต้องสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นแก่นแท้ “นาม” สุขภัณฑ์สัญชาติไทยคุณภาพสูง ขอนำเสนอ “NIXS” สุขภัณฑ์ดีไซน์ชั้นเลิศที่ตัดและลดทอนในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง เฉพาะไว้เพียงแต่แก่นแท้ของสุขภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ่งรวมไปถึงความสวยงามที่สามารถสัมผัสได้ในทุกช่วงเวลา ประกอบด้วยสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวที่มาพร้อมระบบการชำระล้างแบบ Dual FlushWash Down[…]

Read more