ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน”

ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน”   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS ​เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 6” และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคาร พร้อมด้วยบรรยายพิเศษ“การปรับตัวของอาคารเพื่อรับ New Normal”[…]

Read more