การขยายจำนวนของคอมมูนิตี้มอลล์ในกรุงเทพฯ ชะลอตัว ความล้มเหลวของหลายโครงการทำให้ผู้ประกอบการใหม่ใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้น

การขยายจำนวนของคอมมูนิตี้มอลล์ในกรุงเทพฯ ชะลอตัว ความล้มเหลวของหลายโครงการทำให้ผู้ประกอบการใหม่ใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้น  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คอมมูนิตี้มอลล์เป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในกรุงเทพฯ โดยมีปริมาณพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 150% ในช่วงสิบปี อย่างไรก็ดี พบว่า การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้เริ่มชะลอตัวลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการที่มีโครงการคอมมูนิตี้มอลล์หลายโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนสร้างโครงการใหม่ใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้น ตามการสังเกตการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล  คอมมูนิตีมอลล์ (community mall) เป็นศูนย์การค้าขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับชุมชนอยู่อาศัย[…]

Read more